αγνώστου ιδιοκτήτη - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΒΛΑΣΤΑΡΑΚΟΣ  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ