αποποίηση κληρονομίας - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΒΛΑΣΤΑΡΑΚΟΣ  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ