κληρονομητήριο - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΒΛΑΣΤΑΡΑΚΟΣ  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ