οριζόντια & κάθετη ιδιοκτησία - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΒΛΑΣΤΑΡΑΚΟΣ  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ