τροχαίο ατύχημα - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΒΛΑΣΤΑΡΑΚΟΣ  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ