σύμφωνο συμβίωσης, γάμος, θρησκευτικός γάμος, πολιτικός γάμος, διαζύγιο. επιμέλεια, σύζυγοι,